Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017 (I.26.) önkormányzati rendelete

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői illetménypótlékjáról

Hatályos: 2017. 01. 30- 2017. 12. 30

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3)-(4), 236.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére 2017. január 1. napjától kezdődően 2017. december 31-ig illetménykiegészítést állapít meg.


2.§ (1) Az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére a köztisztviselő alapilletményének 15%-a.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére a köztisztviselő alapilletményének 15%-a.


3.§ Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott pénzügyi csoportvezető köztisztviselő részére 2017. január 1. napjától kezdődően 2017. december 31-ig vezetői illetménypótlékot állapít meg, melynek mértéke a vezető alapilletményének 10 %-a.


4.§ Ez a rendelet 2017. január 30. napján lép hatályba.

                Köbli Miklós                                                               Kovács János György

             polgármester                                                                       jegyző