Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017 (VI.01.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 06. 02- 2017. 09. 27

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Helyi népszavazást a hajmáskéri választópolgárok 20 % - a kezdeményezhet.


2.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


3.§ A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezés helyi szabályairól szóló 6/1991. (XI.05.) önkormányzati rendelete.

..............................................

Köbli Miklós

.........................................

Kovács János György

polgármester

jegyző