Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017 (IX.28.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 09. 29

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A képviselő-testület elrendeli a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok legalább húsz százaléka kezdeményezte.


2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


3. § Hatályát veszti a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 11/2017.(VI. 01.) önkormányzati rendelet.
..........................................

.......................................

Köbli Miklós

polgármester

Kovács János György

jegyző