Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017 (IX.28.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 01- 2017. 10. 01

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében és a 151.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2.§

Ez a rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba...............................................

Köbli Miklós

.........................................

Kovács János György

polgármester

jegyző

Mellékletek