Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017 (II.23.) önkormányzati rendelete

a bankszámla-hozzájárulásról

Hatályos: 2017. 05. 23- 2017. 12. 30

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, a Kormányzati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1.§ A rendelet hatálya a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, polgármesterre, valamint Hajmáskér Község Önkormányzatánál munkaviszonyban álló közalkalmazottakra, határozatlan idejű munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalókra (továbbiakban: munkavállaló) terjed ki.


2.§ (1) A munkavállaló havonta bankszámla-hozzájárulásra jogosult a költségvetési törvényben meghatározott mértékben.

(2) A havonta fizetendő bankszámla-hozzájárulás összege 2017. évben 1.000 Ft/hó/fő, melyre a munkavállaló január hónaptól jogosult.

(3) A bankszámla-hozzájárulás I. félévi összegét a munkáltató tárgyév június 30-ig, a II. félévi összegét tárgyév november 30-ig utalja át a munkavállaló bankszámlájára.


3.§ Nem jogosult bankszámla hozzájárulásra az a munkavállaló, aki nem rendelkezik bankszámlával.


4.§ A bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos kiadásoknál a köztisztviselők és a védőnők esetében közös fenntartású intézmény működtetésére önkormányzatok között kötött megállapodás alapján Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata költségvetése nyújtja a fedezet, Hajmáskér Község Önkormányzatának közalkalmazotti és egyéb munkavállalói tekintetében Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetése a forrása a hozzájárulásnak.


5.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Köbli Miklós

polgármester

Kovács János György

jegyzőKihirdetve:

Hajmáskér, 2017. február 23.

                                                                                                          Kovács János György

                                                                                                                    jegyző