Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 03. 30- 2017. 12. 30

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.§ (1)  Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2016. évi költségvetés teljesítését az 1.sz. mellékletnek megfelelően:

a) 445.858 eFt kiadási főösszeggel, ebből

aa) 330.835 eFt költségvetési kiadások összege

ab) 115.023 eFt finanszírozási kiadások összege


b) 702.959 eFt bevételi főösszeggel, ebből

ba) 380.223 eFt költségvetési bevételek összege

bb) 322.736 eFt finanszírozási bevételek összege

hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület Hajmáskér Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei (Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal, Lurkó Óvoda) kiadásait kormányzati funkciónként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.


2.§ (1) A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 5. sz. és 6. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 7. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.


3.§ A képviselő-testület az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. sz. melléklet szerint 1.550.978 eFt főösszeggel állapítja meg.


4.§(1) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát 257.101 eFt-ban állapítja meg. Az önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 9. sz melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.


5.§ A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


6.§ A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11.sz. melléklet szerint állapítja meg.


7.§ Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.


8.§ A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a képviselő-testület a 12. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


11.§ Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 13. sz. melléklet tartalmazza.


12.§(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és 2017. december 31-én hatályát veszti.
Hajmáskér, 2017. március 29...............................................

Köbli Miklós

.........................................

Kovács János György

polgármester

jegyzőZáradék:


Kihirdetve: 2017. március 30. napján


                                                                                              Kovács János György

                                                                                                          jegyző