Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2017.(II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 28- 2017. 04. 28


Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a)-b) pontjaiban és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 154. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) b) pontja hatályát veszti.


2.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

..............................................

Köbli Miklós

.........................................

Kovács János György

polgármester

jegyző