Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 26- 2021. 11. 26

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.26.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hajmáskér Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(A Képviselő-testület hatáskörei közül az önkormányzati rendeletekben a következő hatásköröket ruházza át:)

„d) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben foglalt hatáskörök.

2. § A Hajmáskér Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület összehívására Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 44. § rendelkezései az irányadóak.”

3. § A Hajmáskér Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendkívüli ülést kell összehívni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 44. §-ban meghatározott esetben, továbbá ha a polgármester megítélése szerint a Képviselő-testület összehívására van szükség.”

4. § Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba, és 2021. november 27-én hatályát veszti.