Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a bankszámla-hozzájárulásról

Hatályos: 2022. 02. 25- 2022. 12. 30

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a bankszámla-hozzájárulásról

2022.02.25.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, polgármesterre, valamint Hajmáskér Község Önkormányzatánál munkaviszonyban álló közalkalmazottakra, határozatlan idejű munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalókra (továbbiakban: munkavállaló) terjed ki.

2. § (1) A munkavállaló havonta bankszámla-hozzájárulásra jogosult a költségvetési törvényben meghatározott mértékben.

(2) A havonta fizetendő bankszámla-hozzájárulás összege 2022. évben 1.000 Ft/hó/fő, melyre a munkavállaló január hónaptól jogosult.

(3) A bankszámla-hozzájárulás I. félévi összegét a munkáltató tárgyév június 30-ig, a II. félévi összegét tárgyév november 30-ig utalja át a munkavállaló bankszámlájára.

3. § Nem jogosult bankszámla hozzájárulásra az a munkavállaló, aki nem rendelkezik bankszámlával.

4. § (1) A bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos kiadásoknál a köztisztviselők és a védőnők esetében közös fenntartású intézmény működtetésére önkormányzatok között kötött megállapodás alapján Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata költségvetése nyújtja a fedezet.

(2) Hajmáskér Község Önkormányzatának közalkalmazotti és egyéb munkavállalói tekintetében Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetése a forrása a hozzájárulásnak.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

6. § E rendeletet rendelkezéseit 2022. év január 01. napjától kell alkalmazni.