Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásáról szóló 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 29- 2022. 07. 29

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásáról szóló 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.29.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes szociális ellátásokról szóló 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében a „megállapításáról.” szövegrész helyébe a „megállapításáról és a köztemetés elrendeléséről.” szöveg lép.

2. § Ez a rendelet 2022. július 29-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.