Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 30- 2022. 07. 29

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.30.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. július 29-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.