Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2021. (III.24.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 09. 30

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2021. (III.24.) rendelet módosításáról

2022.10.01.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) bekezdés b)-c) pontjában, (4) bekezdés, 6. § (5)-(6) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 97. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 30-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet2

2. melléklet3

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.