Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 09. 30

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.01.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 30-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.