Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2022. 09. 30- 2022. 12. 31

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről

2022.09.30.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) alkalmazott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület 2022. december 27. napjától - 2022. december 30. napjáig igazgatási szünetet rendel el.

(2) Az igazgatási szünet ideje alatt a foglalkoztatott részére a rendes szabadságot ki kell adni, illetve azt a foglalkoztatottnak ki kell vennie.

(3) Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel.

(4) Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal az anyakönyvi és hagyatéki ügyintézés biztosítása érdekében telefonos ügyeletet tart.

3. § Ez a rendelet 2022. szeptember 30-án lép hatályba, és 2023. január 1-jén hatályát veszti.