Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2022. 02. 25- 2022. 12. 30

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról

2022.02.25.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében az alábbiakat rendeli el.

1. § A rendelet hatálya a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre terjed ki.

2. § A Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2022. évben, 2022. január 01. napjától 46.380,- Ft.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

4. § E rendeletet rendelkezéseit 2022. év január 01. napjától kell alkalmazni.