Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a vezetői illetménypótlék megállapításáról

Hatályos: 2022. 02. 25- 2022. 12. 30

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a vezetői illetménypótlék megállapításáról

2022.02.25.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott pénzügyi csoportvezető köztisztviselő részére 2022. január 1. napjától kezdődően 2022. december 31. napjáig vezetői illetménypótlék kerül megállapításra, melynek mértéke a vezető alapilletményének 10 %-a.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

3. § E rendeletet rendelkezéseit 2022. év január 01. napjától kell alkalmazni.