Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2021. (III.24.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 29- 2022. 04. 29

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2021. (III.24.) rendelet módosításáról

2022.04.29.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) bekezdés b)-c) pontjában, (4) bekezdés, 6. § (5)-(6) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 97. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2021. (III. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2021. (III. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2021. (III. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2021. (III. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. április 29-én lép hatályba, és 2022. április 30-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet
FORGALOMKÉPTELEN VAGYON

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca

Terület
(m2)

1

Buszforduló
Öskü felé

József Attila
lakótelep

2

Buszforduló
Vasútállomás

Kossuth utca

3

Hajmáskér 6.sz.
Kút

Tábori utca

4

05

Közút

Külterület

5572

5

09

Közút

külterület

23769

6

010/4

Saját használatú út

1041

7

010/6

Saját használatú út

84

8

011

Saját használatú közút

7697

9

012/7

Saját használatú út

Külterület

4775

10

012/11

Saját használatú út

231

11

013

Közút

2616

12

015/6

Külterületi út

197

13

015/7

Külterületi út

550

14

015/8

Külterületi út

1013

15

015/9

Külterületi közút

1116

16

015/16

Külterületi út

1098

17

015/18

Külterületi út

3439

18

015/24

Külterületi út

2423

19

015/26

Külterületi út

3190

20

020/4

út

Rákóczi utca

1083

21

023

Közút

külterület

9971

22

026/3

Út

Külterület

868

23

026/10

Út

Külterület

670

24

026/18

Árok

844

25

030/4

Külterületi út

2644

26

030/8

Külterületi út

1174

27

030/10

Külterületi út

2081

28

030/13

Külterületi út

813

29

039

Közút

külterület

600

30

047/2

Közút

külterület

251

31

051

Közút

külterület

494

32

053

Temető

Kossuth utca

13294

33

057/14

Árok

163

34

057/18

Külterületi út

1010

35

060/17

Árok

Külterület

5099

36

063

Közút

Külterület

1680

37

064

Közút

Külterület

11346

38

065/7

Saját használatú
út

Külterület

1853

39

065/34

Saját használatú út

Külterület

474

40

066

Közút

Külterület

960

41

068/2

Országos közút

Külterület

21348

42

073/2

Külterületi út

5189

43

073/12

Külterületi út

2355

44

073/16

Külterületi út

4808

45

077/11

Külterületi út

36

46

08/8

Külterületi út

3873

47

08/11

Külterületi közút

6152

48

081/4

Árok

2894

49

087/2

Közút

Külterület

567

50

1/20

Utca

Zrínyi utca

3057

51

1/32

Kivett saját használatú út

970

52

1/4

Kivett út

294

53

21

Közterület

Széchenyi utca

4479

54

49

Utca

Erkel Ferenc utca

6216

55

87

Közterület

Munkácsy utca

9772

56

115

Közterület

Rákóczi köz

835

57

133

Közterület

Ady utca

663

58

156

Utca

Rákóczi utca

11973

59

174

Közterület

Dózsa utca

8888

60

178

Árok

Dózsa utca

418

61

180

Közterület

Tüskés köz

1493

62

229

Közterület

Ady utca

1256

63

247

Közterület

Bem utca

981

64

260

Közterület

Honvéd utca

4125

65

261

Közterület

Hunyadi utca

1684

66

271

Közterület

Templom köz

1202

67

275

Közterület

Templom köz

346

68

342

Közterület

Patak utca

1856

69

358

Közterület

Patak utca

157

70

367

Közterület

Kossuth utca

479

71

373

Közterület

Névtelen

630

72

390/1

Út, árok

359

73

402/3

Közút

Tábor

56

74

404/4

Közút

190

75

411/5

Út

Táncsics utca

62

76

418

Közterület

Táncsics utca

2653

77

425/3

Közút

88

78

432

Közterület

Kinizsi utca

1020

79

461

Közterület

Petőfi utca

1490

80

472/2

Közterület

Arany J. utca

3954

81

472/12

Közút

284

82

472/13

Közút

Deák F. utca

3552

83

491/35

Beépítetlen terület

Jókai Mór ltp.

224

84

491/36

Beépítetlen terület

Jókai Mór ltp.

38233

85

495/1

Beépítetlen terület

Névtelen

6766

86

495/3

Beépítetlen terület

2555

87

519

Szántó

Tábori út

13016

88

555/3

Közút

Diófa köz

403

89

558

Közterület

Hársfa utca

11196

90

578

Közterület

Diófa utca

18451

91

608

Közterület

Szederfa utca

3586

92

614

Közterület

József A. ltp.

466

93

615

Járda

Tábori utca

1557

94

615/

Buszmegálló

Tábori utca

10

95

616/13

Közterület

Tábor

6321

96

616/23

Közterület

Gyűjtő utak

4099

97

616/28

Közterület

Tábor

1667

98

616/33

Út

Tábor

4792

99

616/35

Út

Tábor

1833

100

616/41

Út

Tábor

344

101

616/45

Közút

Tábor

1245

102

616/47

Közút

Tábor

1100

103

616/49

Árok

Tábor

470

104

616/84

Út

Tábor

1012

105

616/91

Vasút melletti
terület

Tábor

2517

106

616/108

Út

Tábor

75

107

616/112

Út

Tábor

3789

108

616/115

Út

Tábor

1309

109

616/118

Út

Tábor

1534

110

616/131

Beépítetlen
terület

Tábor

3891

111

616/139

Közterület

Tábor

2728

112

616/176

Közút

Tábor

793

113

616/177

Közlekedési
terület

Tábor

8174

114

617

Temető és
ravatalozó

Temető

8398

115

618

Temető és
ravatalozó

Temető

8637

116

1011

Közút

Zártkert

549”

2. melléklet

2. melléklet
KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYON

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca

Terület
(m2)

önk. Tul. (%)

Buszváró

Tábori utca

100

130/

Gazdasági épület

Széchenyi utca

775

100

472/1

Beépítetlen terület

Jókai utca

122

100

481/5

Beépítetlen terület

Névtelen

89

100

491/11

Kazánház

90

100

491/18

Beépítetlen terület

Tábori út

962

100

491/19

Beépítetlen terület

Tábori út

962

100

491/20

Beépítetlen terület

Tábori út

888

100

491/21

Beépítetlen terület

Tábori út

888

100

491/22

Beépítetlen terület

Tábori út

962

100

491/23

Beépítetlen terület

Tábori út

962

100

491/28

Beépítetlen terület

Tábori út

962

100

491/29

Beépítetlen terület

Tábori út

962

100

491/30

Beépítetlen terület

Tábori út

0

100

540

Beépítetlen terület

Diófa utca

604

50

559

Beépítetlen terület

Névtelen

111

100

561

Beépítetlen terület

558. út mellett

412

100

Önkormányzat költségvetési szervek használatban lévő ingatlanai

210

Polgármesteri
Hivatal

Kossuth u. 31

939

100

246

Általános iskola

Bem u. 2

2044

100

250

Orvosi rendelő

Bem u. 3

452

100

323/1

Műhely, volt
posta épülete

Kossuth utca 22

1078

100

323/4

Művelődési ház

Kossuth u. 20

2840

100

616/137

Közösségi ház

Iskola u. 4

1812

100

616/138

Parancsnoki épület

Tábor

5150

100”

3. melléklet

3. melléklet
ÜZLETI VAGYON

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca

Terület
(m2)

önk. Tul (%)

Egyéb üzleti vagyon

Táborkerítés

Zártkert

100

055

Szántó

2397

100

056

Szántó

502

100

269/

Gazdasági épület

Honvéd utca

413

100

612

Lakóház udvar

József A. utca

1193

100

616/132

Beépítetlen terület

Tábor

1777

100

616/133

Beépítetlen terület

Tábor

4529

100

616/136

Beépítetlen terület

Tábor

2587

100

616/156

Tábori 1-2 jelű épület

Tábori út

8271

100

616/168

Boltíves (múzeum)

Tábor

6200

100

Telkek

339

árok

264

100

351

kivett, beépítetlen terület

159

100

355

kivett, beépítetlen terület

116

100

507/3

kivett, beépítetlen terület

925

100

607/9

Beépítetlen terület

299

100

607/10

Beépítetlen terület

723

100

607/11

Beépítetlen terület

6731

100

607/13

Beépítetlen terület

7937

100

607/14

Beépítetlen terület

7962

100

607/15

Beépítetlen terület

7854

100

607/16

Rét

29825

100

607/17

Beépítetlen terület

5855

100

607/18

Beépítetlen terület

1069

100

607/19

Beépítetlen terület

1021

100

616/34

Földterület

Tábor

7456

100

616/36

Telephely, Beépítetlen terület

Tábor

7918

100

616/38

Földterület

Tábor

3835

100

616/85

Beépítetlen terület

Tábor

2977

100

616/135

Beépítetlen terület

Tábor

2338

100

616/151

Beépítetlen terület

19023

100

616/166

Beépítetlen terület

Tábor

8733

100

616/168

Múzeum (boltíves)

Tábor

6200

100

616/171

földterület

Tábor

5803

100

616/178

közterület

Tábor

252

100

616/179

Beépítetlen földterület

Tábor

6050

100

616/185

Kivett beépítetlen terület

Tábor

52440

100

616/186

Kivett beépítetlen terület

Tábor

161105

100

1005

Szántó

Zártkert

1827

100

1007

kert

Zártkert

604

100

1012

kert

Zártkert

424

100

1027

Zártkert

137

100

Sportpályák, sportcélú létesítmények

616/6

Sporttelep

Tábor

26970

100

Lakás

491/2/A/31

Lakás

Jókai lakótelep

43

100”

4. melléklet

4. melléklet
VAGYONKEZELÉSBE ADOTT

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca

Terület
(m2)

átvevő

Forgalomképtelen vagyon

Bekötött ivóvíz

Diófa utca

Bakonykarszt

Bekötött ivóvíz

Munkácsy utca

Bakonykarszt

Bekötött ivóvíz

Rákóczi köz

Bakonykarszt

Bekötött ivóvíz

Erkel Ferenc utca

Bakonykarszt

Bekötött ivóvíz

Tábori utca

Bakonykarszt

Bekötött víz

József A ltp

Bakonykarszt

Ivóvízhálózat

Tábor

Bakonykarszt

103/3

Bekötött víz

Munkácsy utca

Bakonykarszt

171

Bekötött víz

Rákóczi utca 44

Bakonykarszt

495/2

Vízmű - Védter. 5.6.kút

495

Bakonykarszt

615/

Új iskola járdák

Tábor

1080

KLIKK

Korlátozottan forgalomképes vagyon

Légvezeték

Bakonykarszt

133-as forrcső

Bakonykarszt

160-as nyomócső

Bakonykarszt

110-es nyomócső

Bakonykarszt

100-as pvc nyomcső

Bakonykarszt

80-as pvc nyomcső

Bakonykarszt

Medence m3

Bakonykarszt

1.sz. Kút

Bakonykarszt

2. sz kút

Bakonykarszt

Védkerítés m3

Bakonykarszt

Védkerítés 2.sz kút

Bakonykarszt

Védkerítés gépház

Bakonykarszt

Fogyasztó

Bakonykarszt

125 ac nyomócső

Bakonykarszt

100ac nyomócső

Bakonykarszt

80as nyomócső

Bakonykarszt

KG-PVC NA 200 szv. csatorna

Bakonykarszt

Szennyvízbekötés

Bakonykarszt

Gépház

Bakonykarszt

Gépház 1. kút

Bakonykarszt

Szennyvíz csatorna hálózat

Bakonykarszt

Monitoring és szenny.forrás észlelő kút

Bakonykarszt

1/34

Ivó és szennyvíz bekötővezeték

Zrínyi utca

Bakonykarszt

172/2

Ivóvíz bekötővezeték

Rákóczi F. u 46.

Bakonykarszt

616/9

Iskolai tornaterem

Iskola utca 8

5751

KLIKK

616/71

Ivóvíz bekötővezeték

Tábori út 80.

Bakonykarszt

616/100

Ivó és szennyvíz bekötővezeték

Tábori út 30.

Bakonykarszt

616/105

Szennyvízbekötő vezeték

Tábor

Bakonykarszt

616/134

Gábor Áron ált. isk.

Iskola utca 1

2288

KLIKK

076

Földterület 1.sz kút

Bakonykarszt

078

Földterület

Bakonykarszt

Üzleti vagyon

026/12

Szántó

Külterület

9897

616/180

Tábor telephely

8388

616/182

Tábor telephely

2230