Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 29- 2022. 07. 29

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.29.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hajmáskér Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § A Hajmáskér Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontjában a „megállapításáról” szövegrész helyébe a „megállapításáról és a köztemetés elrendeléséről” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet 2022. július 29-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. A Hajmáskér Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 38. és 39. sorral egészül ki:

(Korm.
funkció

Megnevezés)

38

107070

Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása

39

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk”