Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2010.(XII.2.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 15
Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2010.(XII.2.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése a településrendezést a települési önkormányzat feladataként határozza meg.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és az 1. melléklethez
Módosító rendelkezéseket tartalmaz
A 3. §-hoz
A hatályba lépésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazz.