Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 04. 29
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és az 1–4. melléklethez
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét mutatja be.
A 2. §-hoz és az 5–7. melléklethez
Az Önkormányzat a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, valamint a létszámkeret és a tényleges állományi létszámról határoz.
A 3. §-hoz, a 8. melléklethez és a 9. melléklethez
Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét és vagyonkimutatását tartalmazó mellékeltről határoz.
A 4. §-hoz és a 10. melléklethez
Az Önkormányzat és annak intézményeinek maradványát tartalmazó mellékeltről határoz.
Az 5. §-hoz és a 11. melléklethez
Az Önkormányzat eredmény kimutatásárát tartalmazó mellékeltről határoz.
A 6. §-hoz és a 12. melléklethez
Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását tartalmazó mellékeltről határoz.
A 7. §-hoz
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásáról határoz.
A 8. §-hoz és a 13. melléklethez
Az Önkormányzat költségvetési évét követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat tartalmazó mellékeltről határoz.
A 9. §-hoz és a 14. melléklethez
Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást tartalmazó mellékeltről határoz.
A 10. §-hoz
A hatályba lépésre és a hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazz