Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójáról

Hatályos: 2021. 05. 22

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójáról

Magyarpolány község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el :

1. § (1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarpolány Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtását 564.473.329 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2020. évi költségvetésének végrehajtását 63.707.868 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) A Hivatal teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését 226.673.710 forint teljesített kiadással elfogadja.

(2) Az Önkormányzat teljesített kiadásait összevontan e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 185.073.193 forinttal a következők szerint jóváhagyja

 • a) K1 személyi juttatások 35.586.389 forint
 • b) K2 munkaadót terh. járulékok 5.233.852 forint
 • c) K3 dologi kiadások 71.013.439 forint
 • d) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 7.453.985 forint
 • e) K5 egyéb műk. kiadások és tartalék 14.884.693 forint
 • f) K8 finanszírozási kiadások 67.389.890 forint

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évben teljesített felhalmozási kiadásait összesen 22.294.050 forinttal jóváhagyja a 14. mellékletben foglaltak szerint.

5. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2020. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 59.242-563 forinttal a következők szerint jóváhagyja

 • a) személyi juttatások 41.256.566
 • b) munkaadókat terhelő járulékok 6.418.306
 • c) dologi kiadások 10.933.893

(2) A képviselő-testület a Hivatal 2020. évben teljesített beruházási kiadásait összesen 633.798 forinttal jóváhagyja.

6. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal 2020. évi mérleg szerinti eredményét 43.836.986 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint

 • a) Önkormányzat mérleg szerinti eredménye 38.760.830
 • b) Hivatal mérleg szerinti eredménye 5.076.156

7. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye létszám-előirányzatát 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 21 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.

8. § (1) Az Önkormányzat és intézménye konszolidált költségvetési kiadásait az 1. melléklet, költségvetési bevételeit a 2. melléklet, konszolidált finanszírozási kiadásait a 3. melléklet, konszolidált bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és intézménye konszolidált mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézménye konszolidált eredmény kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat kiadásainak cofog kódonkénti bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat kiadásait rovatonként a 12. melléklet tartalmazza.

(10) A tartalék kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(12) A közvetett támogatásokat a 15. melléklet mutatja be.

(13) A Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen a 16. melléklet tartalmazza.

(14) A Hivatal kiadásait rovatonként és telephelyenként valamint a támogatás elszámolását a 17. melléklet mutatja be.

(15) A Hivatal mérlegét a 18. melléklet, eredmény kimutatását a 19. melléklet, maradványát a 20. melléklet tartalmazza.

9. § Ez a rendelet 2021. május 22-én lép hatályba.

3. melléklet

3.M. finansz.kiad.pdf

4. melléklet

4.M. finansz. bev.pdf

11. melléklet

11. COFOG.pdf

13. melléklet

13. Tartalék.pdf

15. melléklet

15. Közv.támog.pdf