Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójáról

Hatályos: 2022. 05. 25

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójáról

2022.05.25.

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarpolány Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének végrehajtását 653.471.929 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2021. évi költségvetésének végrehajtását 77.684.706 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) A Hivatal teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 492.900.496 forint teljesített kiadással elfogadja.

(2) Az Önkormányzat teljesített kiadásait összevontan e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 249 040 515 forinttal a következők szerint jóváhagyja

a) K1 személyi juttatások 35 927 154 forint,

b) K2 munkaadót terh. járulékok 3 654 158 forint,

c) K3 dologi kiadások 117 069 735 forint,

d) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 3 867 113 forint,

e) K5 egyéb műk. kiadások és tartalék 11 241 167 forint,

f) K9 finanszírozási kiadások 77 281 188 forint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évben teljesített, a 17. mellékletben bemutatott felhalmozási kiadásait összesen 243 859 981 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint

a) K6 beruházások 189 692 747 forint,

b) K7 felújítások 54 167 234 forint.

5. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2021. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 69.783.062 forinttal a következők szerint jóváhagyja

a) személyi juttatások 48 742 929 forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok 6 535 808 forint,

c) dologi kiadások 14 504 325 forint.

(2) A képviselő-testület a Hivatal 2021. évben teljesített beruházási kiadásait összesen 1 350 881 forinttal jóváhagyja.

6. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2021. évi mérleg szerinti eredményét 9.216.625 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint

a) Önkormányzat mérleg szerinti eredménye 9 589 703 forint,

b) Hivatal mérleg szerinti eredménye -373 078 forint.

7. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye létszám-előirányzatát 21 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 21 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.

8. § (1) Az Önkormányzat és intézménye konszolidált költségvetési kiadásait az 1. melléklet, költségvetési bevételeit a 2. melléklet, konszolidált finanszírozási kiadásait a 3. melléklet, konszolidált bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és intézménye konszolidált mérlegét az 5.melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézménye konszolidált eredmény kimutatását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti kimutatását e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat kiadásainak cofog kódonkénti bemutatását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat mérlegét az 8. melléklet mutatja be.

(9) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen a 19. melléklet tartalmazza.

(12) A Hivatal kiadásait rovatonként és telephelyenként a 20. melléklet mutatja be.

(13) A Hivatal mérlegét a 21. melléklet, maradványát a 22. melléklet, eredmény kimutatását a 23. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat tartalékát a 16. melléklet tartalmazza.

9. § Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.