Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójáról

Hatályos: 2023. 05. 31 17:00

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójáról

2023.05.31.

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarpolány Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének végrehajtását 507 423 323 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2022. évi költségvetésének végrehajtását 83.419.090 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) A Hivatal teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 457 784 679 forint teljesített kiadással elfogadja.

(2) Az Önkormányzat teljesített kiadásait összevontan e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 260 251 197 forinttal a következők szerint jóváhagyja

a) K1 személyi juttatások 43.043.508 forint,

b) K2 munkaadót terh. járulékok 4.054.918 forint,

c) K3 dologi kiadások 125.643.935 forint,

d) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 4.074.460 forint,

e) K5 egyéb műk. kiadások és tartalék 8.549.879 forint,

f) K9 finanszírozási kiadások 74.884.497 forint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évben teljesített, a 11. mellékletben bemutatott felhalmozási kiadásait összesen 197 533 482 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint

a) K6 beruházások 192 876 527 forint,

b) K7 felújítások 2 927 948 forint.

c) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 729 007 forint

5. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2022. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 78.629.735 forinttal a következők szerint jóváhagyja

a) személyi juttatások 55.591.385 forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok 6.614.902 forint,

c) dologi kiadások 16.423.448 forint.

(2) A képviselő-testület a Hivatal 2022. évben teljesített beruházási kiadásait összesen 123.668 forinttal jóváhagyja.

6. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal 2022. évi mérleg szerinti eredményét -19 559 214 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint

a) Önkormányzat mérleg szerinti eredménye -16.089.784 forint,

b) Hivatal mérleg szerinti eredménye -3.469.430 forint.

7. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal létszám-előirányzatát 22 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 22 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.

8. § (1) Az Önkormányzat és a Hivatal konszolidált költségvetési kiadásait az 18. melléklet, költségvetési bevételeit a 19. melléklet, konszolidált finanszírozási kiadásait a 20. melléklet, konszolidált bevételeit a 21. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és a Hivatal konszolidált mérlegét a 22.melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és a Hivatal konszolidált eredmény kimutatását e rendelet 23. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti kimutatását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat kiadásainak cofog kódonkénti bemutatását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat kiadásait rovatonként a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat mérlegét a 2. melléklet mutatja be.

(10) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

(12) A Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen a 13. melléklet tartalmazza.

(13) A Hivatal kiadásait rovatonként és telephelyenként a 14. melléklet mutatja be.

(14) A Hivatal mérlegét a 15. melléklet, maradványát a 16. melléklet, eredmény kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat tartalékát a 10. melléklet tartalmazza.

9. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 17 órakor lép hatályba.