Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2015. 01. 01- 2015. 11. 25

Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Bánd Község Önkormányzat képviselő-testülete határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be:


2.§ (1) A magánszemélyek kommunális adójának éves mértéke: 4000,- Ft.


(2) Mentes az adó alól a:

a) közművesítetlen telek

b) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkező személy.

3.§ (1) A helyi iparűzési adó mértéke állandó jelleggel végzett tevékenység esetén az adóalap 1,2 %-a.


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 2000,- Ft.


(3) Az adózó a bevallást az önkormányzat által rendszeresített nyomtatványon vagy az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló pénzügyminiszteri rendelet szerinti nyomtatványon teljesítheti.

4.§ A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény és az adózás rendjéről törvény rendelkezései az irányadók.

5.§ Ezen rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.


6. § (1)  Hatályát veszti:

Bánd Község Önkormányzat 8/2003. (XI.24.) Ök. sz. rendelete a helyi adókról, és Bánd Község Önkormányzat képviselő testületének 12/2012. (XI.27.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról.Bánd, 2014. szeptember 29.


Schindler László                                                Láng Zsanett

    polgármester                                                       jegyző


A rendelet kihirdetve: 2014. szeptember 30.                                                                                              Láng Zsanett

                                                                                                   jegyző