Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018.(XI.20.) önkormányzati rendelete

rendelete a helyi adókról szóló 8/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01- 2018. 12. 31

Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§ A Helyi adókról szóló 8/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet, (továbbiakban: Rendelet)

3.§ (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),(13), (14) bekezdéseit ezen rendelet hatályon kívül helyezi.


2.§ A Rendelet 1. és 2. mellékletét ezen rendelet hatályon kívül helyezi.


3.§ Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.


Bánd, 2018. november 14.
Steigervald Zsolt                                                                                 dr. Láng Zsanett

 polgármester                                                                                           jegyzőA rendelet kihirdetve: 2018. november 20.                                                                                                          dr. Láng Zsanett

                                                                                                                   jegyző