Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.7.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjáról

Hatályos: 2017. 05. 09

Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. Törvény 44/A § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján  a következőket rendeli el:


1. §[1][2] A házasságkötéseket a hatályos jogszabályok alapján úgy kell megszervezni és lefolytatni, hogy az emelje a házasságkötések színvonalát, valamint kifejezze a házasság intézményének méltóságát. Ennek érdekében a házasságkötésben részt vevő személyek úgy kötelesek eljárni, hogy munkájukkal, hozzáállásukkal elősegítsék ennek megvalósulását.”


2. §[3]  A rendelet Mencshely Község Közigazgatási területén történő házasságkötésre, e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.


3. §[4][5] Házasságkötés lebonyolítására szolgáló hivatali helyiség:


a)         Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 8291 Nagyvázsony Kinizsi Pál u. 96.

b)         Mencshely Kultúrház Mencshely, Fő u. 21/A.


4. §[6] A hivatali munkaidőt Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.


5. §[7] Az önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja a házasságkötés lebonyolításához szolgáló hivatali helyiséget. A szolgáltatás igénybevételének feltételeit a 2. számú melléklet szerinti megállapodás határozza meg.


6. §[8][9] Hivatali munkaidőn túl házasságkötést pénteken 12,30 órától és 19,00óra, szombaton 9,00 és 19 óra között lehet lebonyolítani.


7. §[10][11]  (1) Házasságkötés hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túli lebonyolításának díját és a hivatali helyiségen kívüli munkaidőben vagy munkaidőn túl történő lebonyolítás díját az 1. melléklet tartalmazza.


(2)[12]


(3) A hivatali helyiségen kívül házasságkötés akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető meggyőződött annak házasságkötésre való alkalmasságáról. Külső helyszínen kizárólag olyan hely fogadható el, ahol a személyi adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított.

(4) Az anyakönyv biztonságos szállításáért és kezeléséért az anyakönyvvezető felel.

(5)[13] Az anyakönyvezető – a felek kívánságának figyelembe vételével – tűzi ki a házasságkötés napját és óráját.


(6)[14]  Szabadtéren házasságkötés kizárólag május 1. és augusztus 31. napja között engedélyezhető azzal a feltétellel, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok (zápor, zivatar, jégeső, szélvihar, 18 Celsius fok alatti, 30 Celsius fok feletti hőmérséklet) esetén – az anyakönyv, illetve az anyakönyvvezető védelme érdekében – az csak a hivatali helyiségben tartható meg. Kedvező időjárási viszonyok esetén tartalékban is napernyő, sátor illetve egyéb tetőzet biztosítása kötelező.


8. §[15][16] A hivatali munkaidőn kívül lebonyolított házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt - választása szerint - a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként  bruttó 15.000,-Ft díjazás illeti meg, melyet az önkormányzat átadott pénzeszközként a Közös Hivatal számlájára a házasságkötés lebonyolítását követő hónap 10. napjáig átutal.


 9.§[17] Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő házasságkötésre is alkalmazni kell.            Dr. Loványi Róbert Benedek                                    Henn Ferencné

                        polgármester                                      körjegyzőKihirdetés napja:   2011.április 7.


            Henn Ferencné

            körjegyző  1. számú melléklet[18]

Szolgáltatási díjak1. Házasságkötés hivatali helyiségben  hivatali munkaidőn túli szolgáltatás díja

15.000.-Ft + Áfa, amely tartalmazza a személyi és tárgyi feltételek biztosítását.


Mentes a szolgáltatási díj fizetése alól az a házasulandó pár,  ahol legalább az egyik személy mencshelyi állandó lakcímmel rendelkezik.


2. Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés szolgáltatási díja


a) munkaidőben   30.000.-Ft + Áfa

b) munkaidőn kívül 45.000.-Ft + Áfa


A szolgáltatási díjból 50 % kedvezmény illeti azt a házasulandó párt, ahol legalább az egyik személy mencshelyi állandó lakcímmel rendelkezik.
  1. számú melléklet[19]
[1]

Módosította a 6/2017.(V.08.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2017. május 9. napjától.

[2]

Módosította a 6/2017.(V.08.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2017. május 9. napjától.

[3]

Módosította a 6/2017.(V.08.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2017. május 9. napjától.

[4]

Módosította az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2017. április 1. napjától.

[5]

Módosította a 6/2017.(V.08.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2017. május 9. napjától.

[6]

Módosította az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2017. április 1. napjától.

[7]

Módosította a 6/2017.(V.08.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2017. május 9. napjától.

[8]

Módosította az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2017. április 1. napjától.

[9]

Módosította a 6/2017.(V.08.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2017. május 9. napjától.

[10]

Módosította az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2017. április 1. napjától.

[11]

Módosította a 6/2017.(V.08.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2017. május 9. napjától.

[12]

Hatályon kívül helyezte az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2017. április 1. napjától.

[13]

Módosította a 6/2017.(V.08.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2017. május 9. napjától.

[14]

Módosította a 6/2017.(V.08.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2017. május 9. napjától.

[15]

Módosította az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2017. április 1. napjától.

[16]

Módosította a 6/2017.(V.08.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2017. május 9. napjától.

[17]

Módosította a 6/2017.(V.08.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2017. május 9. napjától.

[18]

Módosította a 6/2017.(V.08.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2017. május 9. napjától.

[19]

Hatályon kívül helyezte az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos 2017. április 1. napjától.