Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 10. 02

Mencshely Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§[1]


Helyi népszavazást a település választópolgárainak legalább húsz százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.2.§


 E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
            Rauch Csaba                                                              dr. Bónis Csilla        

            polgármester                                                                        jegyző

Jelen rendelet Mencshely községben 2015. április . napján kihirdetésre került. 


                                                                  

         dr. Bónis Csilla      

                                                                                                             jegyző
[1]

Módosította a  10/2017.(X.05.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2017. október 6. napjától.