Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete

a „Közszolgálati Tisztviselők Napjáról”

Hatályos: 2017. 04. 01

Mencshely község Önkormányzat Képviselő - testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjába n meghatározott feladatkörében eljárva a következőket  rendeli el:


1.§


A képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a „Közszolgálati Tisztviselők Napja”, július  l -je, munkaszüneti nap.


2.§


A munkaszüneti nappá nyilvánítással összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét az önkormányzat saját bevétele  terhére biztosítja.Záró rendelkezés


3.§


A rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.


Rauch Csaba sk.                             Dr. Weller-Jakus Tamás sk.

polgármester                                                jegyzőA rendelet Mencshely községben 2017. március 31. napján kihirdetésre került!


                                                                                                dr. Weller-Jakus Tamás

                                                                                                              jegyző