Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X.15.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2021. 10. 15

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Mencshely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Mencshely Község Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó, önállóan működő intézményekre terjed ki.

2. § (1) A kiadások teljesítésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

3. § (1) Az Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek készpénzes kifizetéseik teljesítése érdekében készpénzt vehetnek fel a költségvetési bankszámlájukról és annak alszámláiról a házipénztári forgalom lebonyolítására.

(2) A házipénztárból a következő kifizetésekre igényelhető készpénz felvétele, illetve az alábbi kiadások teljesíthetők készpénzben:

  • a) munkabér előleg
  • b) bérjellegű kifizetések
  • c) munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítés
  • d) bel- és külföldi kiküldetések költségtérítése
  • e) készpénzfizetési számlák
  • f) költségtérítések
  • g) vásárlási előleg
  • h) települési szociális és egyéb támogatások.

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2021. október 15-én lép hatályba.