Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetmény alapjáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetmény alapjáról

2023.01.01.

Mencshely község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2023. évben 78.200.- Ft-ban állapítja meg.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.