Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (I.31..) önkormányzati rendelete

1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (X.01.) és 5/2019. (V.02.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 01

1. §


(1) A 2019. október 1. és 2019. december 31. között az önkormányzati működési támogatások, a működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, működési átvett pénzeszközök előirányzatának változása miatt a módosított költségvetési rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


169 024 398 Ft-tal


Költségvetési kiadását


169 024 398 Ft-tallecsökkenti és az önkormányzat 2019. évi


módosított költségvetési bevételét

274 598 697 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

368 180 747 Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési

           felhalmozási

  93 582 050 Ft-ban

    7 346 716 Ft

  86 235 334 Ft

állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


311 814 319 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

124 986 253 Ft

Személyi juttatások

22 725 598 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

    104 721 753 Ft

Dologi kiadások

2 313 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

    14 702 490 Ft


5 428 210 Ft

7 998 000 Ft

1 026 280 Ft

250 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

-   ebből:

               Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre

               Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre

               Elvonások, befizetések

               Visszatérítendő támogatás nyújtása ÁH-n belülre

42 365 225 Ft

Tartalék

0 Ft

-     ebből: Általános tartalék

42 365 225 Ft

                 Céltartalék

56 366 428 Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

13 168 017 Ft

Beruházások

0 Ft

  • ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás

42 792 811 Ft

Felújítások

0 Ft

 -    ebből:  EU-s forrásból felújítás

   405 600 Ft

50 000 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

  • ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

355 600 Ft

                 Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre

5 584 231 Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


2. §


(1) Murakeresztúr Község Önkormányzat kiadási előirányzatai közül a személyi juttatások előirányzatát 3 451 146 Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1 095 630 Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 7 049 294 Ft-tal, ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 393 000 Ft-tal, beruházási kiadások előirányzatát 121 917 088 Ft-tal, felújítási kiadások előirányzatát 71 271 550 Ft-tal lecsökkentik, az elvonások és befizetések előirányzatát 48 000 Ft-tal,  működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatát 458 707 Ft-tal, központi irányító szervi támogatások előirányzatát 1 500 000 Ft-tal, a tartalék előirányzatát pedig 35 592 251 Ft-tal megnöveli. A bevételi előirányzatok közül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzatát 364 061 Ft-tal, önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatását 1 925 864 Ft-tal, önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzatát 649 344  Ft-tal, működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 69 320 Ft-tal, működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatát 512 015 Ft-tal, közhatalmi bevételek előirányzatát 3 616 359 Ft-tal, felhalmozás célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzatát 46 319 Ft-tal megnöveli, az önkormányzatok egyes köznevelési feladatinak támogatása előirányzatát 388 834 Ft-tal, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 172 029 826 Ft-tal, működési bevételek előirányzatát 2 343 372 Ft-tal lecsökkenti.


(2) Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott működési kiadási előirányzatai közül a személyi juttatások előirányzatát 3 707 Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 50 645 Ft-tal megnöveli, a bevételi előirányzatok közül pedig a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát növeli meg 54 352 Ft-tal.  


(3) A Murakeresztúri Óvoda költségvetésében jóváhagyott működési kiadási előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzatát 306 667 Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 49 373 Ft-tal megnöveli, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 236 413 Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzatát pedig 119 627 Ft-tal lecsökkenti. A bevételi előirányzatok közül a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 351 252 Ft-tal, a központi irányító szervi támogatások előirányzatát 1 500 000 Ft-tal megnöveli, a működési bevételek előirányzatát pedig 1 851 252 Ft-tal lecsökkenti.  1. §


 Az Önkormányzat a kiadások között 42 365 225 Ft céltartalékot állapít meg, melyből

7 600 000 Ft-ot a Magyar Falu Program támogatásából megvalósuló Hivatal épület felújítás kiadásaira, 33 286 449 Ft-ot a Hivatal tetőfelújítás kiadásaira, 1 478 776 Ft-ot környezetvédelemmel kapcsolatos kiadásokra különít el.4. §


Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.2.1., 9.3., 9.3.1., 9.3.2. és 10. mellékletek tartalmazzák.
5. §(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezései 2019. december 31-ig érvényesek.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Murakeresztúr, 2020. január 30.

Béli Krisztina

Polgár Róbert

megbízott jegyző

polgármesterA rendelet kihirdetve:

Murakeresztúr, 2020. január 31.

Béli Krisztina

        megbízott jegyző