Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (I.31..) önkormányzati rendelete

Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 31- 2020. 01. 31

Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 25.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:1. §.Az R. 3. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 2. §.


(1)  A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 


(2)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző, helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.
Murakeresztúr,2020. január 30.

Polgár Róbert                                                                                     Béli Krisztina

 polgármester                                                                                       megbízott jegyzőA rendelet kihirdetve:

Murakeresztúr, 2020. január 31.
Béli Krisztina

                                                                                                                     megbízott jegyzőMellékletek