Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2021.(VI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 02- 2022. 08. 02

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2021.(VI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.08.02.

Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában, 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. augusztus 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.