Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2021.(VI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 01- 2022. 08. 01

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2021.(VI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.01.

Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában, 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2021. (VI. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet