Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 30 18:00
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
E L Ő T E R J E S Z T É S
Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. június 30-án tartandó ülésére
Az előterjesztés tárgya: Murakeresztúr Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása
Tisztelt Képviselőtestület!
Murakeresztúr Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) rendelet módosítását a szükséges módosítások miatt, az alábbiak szerint kérem engedélyezni:
Bevételek Ft-ban Kiadások
1./ Az eredeti költségvetés betegszabadság elszámolására nem tartalmazott előirányzatot, mivel ez a jogcím eredetiként nem tervezhető, ezért a módosításban kérek 400 000 Ft-ot átcsoportosítani a törvény szerint illetményekről a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára.
Törvény szerinti illetmény - 400 000
Foglalkoztatottak egyéb
személyi juttatásai + 400 000
2./ A havi áfabevallások alapján fizetett általános forgalmi adó miatt kérnék a fizetendő áfa előirányzatára 3 383 000 Ft-ot átcsoportosítani az egyéb szolgáltatások előirányzatról.
Fizetendő áfa +3 383 000
Egyéb szolgáltatások -3 383 000
3./ A Magyar Falu Program keretében 39 654 425 Ft támogatást kaptunk a Szolgálati lakás és orvosi lakás felújítása, fejlesztése című pályázatra. A támogatást a Murakeresztúr, Petőfi Sándor út 4. szám alatti kivett gyógyszertár megvásárlására és felújítására fordítjuk.
Felhalmozási célú támogatás Ingatlanok beszerzése,létesítése +15 000 000
államháztartáson belülről +39 654 425 Fizetendő áfa + 4 050 000
Ingatlanok felújítása +16 223 957
Felújítási célú előzetesen
felszámított áfa + 4 380 468
4./ A Murakeresztúri Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek támogatást adtunk a június 11-én megtartott Tűzoltónapra, ezért kérnék átcsoportosítani az egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 700 000 Ft-ot az egyéb szolgáltatások előirányzatáról.
Egyéb működési támogatások
államháztartáson kívülre + 700 000
Egyéb szolgáltatások - 700 000
5./ A Széchenyi 2020 Közigazgatás- és Közszolgálat-fejlesztési Operatív Program keretében benyújtott KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00270 számú, Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című projekt záró kifizetési kérelem vizsgálata után 79 213 Ft el nem számolt előleg, azaz visszafizetési kötelezettség keletkezett. Ezen kívül a 2021. évi állami támogatás elszámolása miatt 2 329 103 Ft összegű és a 2020. évi szociális tűzifa támogatás elszámolásának visszafizetése utáni 4 Ft kamat miatt az előző évi elszámolásból származó befizetések előirányzatára 2 408 320 Ft előirányzatot kérek biztosítani, ezzel egyidejűleg az egyéb szolgáltatások előirányzatát kérem 1 091 915 Ft-tal csökkenteni.
Előző évi elszámolásból származó
befizetések +2 408 320
Egyéb szolgáltatások -1 091 915
6./ Közfoglalkoztatási megelőlegezést kaptunk, emiatt Államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát is módosítani szükséges. Év közben vissza is kellett fizetni.
Államháztartáson belüli
megelőlegezés +265 013
ÁHT-n belüli megelőlegezés
visszafizetés + 265 013
7./ Kulturális bérfejlesztés támogatására benyújtott támogatási igényünk alapján 1 316 405 Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
Egyéb működési támogatások
bevételei államháztart. belülről +1 316 405
8./ A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től 1 000 000 Ft összegű támogatást kaptunk a „Testvértelepülések határon innen és túl!” – Székelykeresztúr és Murakeresztúr együttműködése a Kárpát-medencében! céljából. A támogatást a 2022. évi Keresztúr Nevű Települések Találkozójára, az utazás költségére használjuk fel.
Egyéb működési támogatások Egyéb szolgáltatások +1 000 000
bevételei államháztart. belülről +1 000 000
Összesen: + 42 235 843 Összesen: + 42 235 843
A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:
Bevételek:
Egyéb működési célú tám. áht-n belülről + 2 316 405 Ft
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről + 39 654 425 Ft
Államháztartáson belüli
megelőlegezés + 265 013 Ft
Összesen: + 42 235 843 Ft
Kiadások:
Dologi kiadások + 3 258 085 Ft
Előző évi elsz. származó befiz. + 2 408 320 Ft
Egyéb műk.tám.áht-n kívülre + 700 000 Ft
Beruházási kiadások +15 000 000 Ft
Felújítási kiadások +20 604 425 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés
visszafizetése + 265 013 Ft
Összesen: + 42 235 843 Ft
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az Önkormányzat 2022. évi 1 453 785 386 Ft eredeti előirányzatát 1 496 021 229 Ft-ra, Murakeresztúr Község Önkormányzat összesített 1 488 565 146 Ft eredeti előirányzatát 1 534 532 984 Ft-ra szíveskedjen módosítani.
Murakeresztúr, 2022. június 22.
Polgár Róbert
polgármester