Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 06. 02- 2015. 06. 02

A rendelet módosítást tartalmaz, annak szövege a módosított rendelet szövegével egységes szerkezetben az alaprendeletben olvasható, ezért a szöveg közlését mellőzzük.