Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 16- 2016. 02. 16

A rendelet módosítást tartalmaz, annak szövege a módosított rendelet szövegével egységes szerkezetben az alaprendeletben olvasható, ezért a szöveg közlését mellőzzük.