Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 13/2016. (X.24.) önkormányzati rendelete

Zalacséb község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 16/2005. (XII. 29.) számú rendelet módosítása

Hatályos: 2016. 10. 25- 2016. 10. 25

A rendelet módosítást (hatályon kívül helyezést) tartalmaz, az beépítésre került az alaprendeletbe, ezért a szöveg közlését mellőzzük.