Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a nyári napközis tábor igénybevételének módjairól, feltételeiről szóló 7/2021. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 02 00:01

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a nyári napközis tábor igénybevételének módjairól, feltételeiről szóló 7/2021. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.01.

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja,és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában foglaltak alapján és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A nyári napközis tábor igénybevételének módjairól, feltételeiről szóló 7/2021. (VII. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Azt a Zalacséb község közigazgatási területén a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező gondviselőt, aki legalább két gyermeket a nyári napközis táborba beiratott 2000,- Ft kedvezmény illeti meg gyermekenként.”

2. § A nyári napközis tábor igénybevételének módjairól, feltételeiről szóló 7/2021. (VII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

4. melléklet