Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

2022. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 01

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

2022. évi költségvetésének módosításáról1

2023.06.01.

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi LXXXIX. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacséb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez9

2. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez10

3. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez11

4. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez12

5. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez13

6. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez14

7. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez15

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. június 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.