Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a nyári napközis tábor igénybevételének módjairól, feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 02- 2023. 06. 02 00:01

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a nyári napközis tábor igénybevételének módjairól, feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.02.

Zalacséb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja,és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez3

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.