Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a nyári napközis tábor igénybevételének módjairól, feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 01

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a nyári napközis tábor igénybevételének módjairól, feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.01.

Zalacséb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja,és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A nyári napközis tábor igénybevételének módjairól, feltételeiről szóló 7/2021. (VII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Hatályát veszti a nyári napközis tábor igénybevételének módjairól, feltételeiről szóló 7/2021. (VII. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése.

3. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet