Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

a lakosság részére nyújtott támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 20- 2023. 08. 20

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

a lakosság részére nyújtott támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.08.20.

Zalacséb Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében és 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. augusztus 19-én lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. augusztus 21. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.