Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2022. 06. 01
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet személyi és tárgyi hatályának meghatározása
A 2. §-hoz
2. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás definiálása.
A 3–11. §-hoz
A közösségi együttélés szabályait rögzíti, azokat a magatartásformákat definiálja, amelyek tanúsítását várja el a személyektől az együttélés során.
A 12–23. §-hoz
Eljárási szabályokat rögzít. Utalás a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indult eljárásokban alkalmazandó törvényre (az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény). Meghatározza az eljárások lefolytatására jogosult hatóságot (jegyző).
A bírságolást, a bírságkiszabásnál figyelembe veendő körülmények, a bírság megfizetésének módját szabályozza.
A 24–32. §-hoz
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokat írja le, és azok szankcióit:
A közterület rendeltetésétől eltérő használatával kapcsolatos szabályszegések
A közterület rendjét sértő szabályszegések
Közterületek és magánterületek tisztántartásával kapcsolatos szabályszegések
Az avar, zöld és egyéb háztartási hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos szabályszegések
Állattartással kapcsolatos szabályszegések
Hirdetményekkel kapcsolatos szabályszegések
Védett jelképek és elnevezések használatával kapcsolatos szabályszegések
Együttélési szabályszegések
Temetkezéssel kapcsolatos magatartások
A 33. §-hoz és a 34. §-hoz
A rendelet hatálybalépését - bírságfizetés szankcióra tekintettel a stabilitási törvény rendelkezéseit figyelembevéve a kihirdetést követő 2 hónap elteltével, május 1-jén lép hatályba. Tartalmazza az átmeneti eljárási szabályokról rendelkező törvényt is, illetve az addig hatályban lévő önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.