Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Hatályos: 2023. 05. 31

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.31.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet hatálya, amely az önkormányzatra terjed ki.
A 2. §-hoz
Az önkormányzat 2022. évi teljesített bevételi és kiadási főösszegének megállapítása, majd külön megadva a az alaptevékenység bevétele és kiadása, valamint a finanszírozási bevétel és kiadás összege.
A 3. §-hoz
Az önkormányzat teljesített – eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei, melynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
A 4. §-hoz
A 2022. évi személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok és dologi kiadások teljesítésének megállapítása. Az önkormányzat 2022. évi teljesített – eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadásait jogcím szerinti részletezésben a 2. melléklet, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
Az 5. §-hoz
Az önkormányzat 2022. évi teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai, megbontva a beruházási és felújítási kiadásokra. A jogcímenkénti részletezést a 4. melléklet tartalmazza.
A 6. §-hoz
Az önkormányzat 2022 évi költségvetésének előirányzatait és teljesítését kormányzati funkció kódonként az 5. melléklet tartalmazza. Annak rögzítése, hogy az önkormányzatnak év közben fel nem használt tartaléka nincs.
A 7. §-hoz
Az önkormányzat költségvetési mérlegének jóváhagyása a 6. melléklet szerint, a könyvviteli mérleg jóváhagyása a 7. melléklet szerint, valamint a 2022. évi vagyonkimutatás a 8. melléklet szerint.
A 8. §-hoz
A 2022. évben adott közvetett támogatások teljesítésének jóváhagyása a 9. melléklet szerint.
A 9. §-hoz
A képviselő-testület a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet szerint fogadja el.
Annak rögzítése, hogy az önkormányzatnak adósságállománya nincs.
A 10. §-hoz
A 2022. évben ténylegesen felhasznált létszámkeret jóváhagyása 3 főben (munkajogi zárólétszám), az átlagos statisztikai létszám 3 fő, melyből a közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 0 fő. Az adatokat a 3. melléklet is tartalmazza.
A 11. §-hoz
Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgálat maradványának meghatározása. A maradvány-kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat pénzforgalom egyeztetését a 12. melléklet alapján fogadja el a testület. A 2022. évi záró pénzkészlet összegének meghatározása.
A 12. §-hoz
Az önkormányzat 2022. évi helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési célú kiadásokra használta fel.
A 13. §-hoz
A többéves kihatással járó feladatok jóváhagyása a 14. melléklet szerint.
A 14. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezés.