Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) rendeletet módosító 10/2014. (XII.11.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 01. 09- 2015. 01. 09

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) rendeletet módosító 10/2014. (XII.11.) rendelet módosításáról

2015.01.09.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (2) bekezdésében foglaltakra a Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 10/2008. (VIII.5.) rendeletet módosító 10/2014. (XII.11.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) rendeletét módosító 10/2014. (XII.11.) rendeletének 6. § (2) bekezdése az alábbi szöveggel lép hatályba: "(2) A rendelet az elfogadásától számított 30. napon, 2015. január 9-én lép hatályba, előírásai folyamatban lévő ügyekben is alkalmazhatók, amennyiben azok az ügyfél számára kedvezőbb elbírálást tesznek lehetővé."

2. § Ez a rendelet 2015. január 9-én lép hatályba, és 2015. január 10-én hatályát veszti.