Sármellék Község Polgármestere 5/2020 (IV.1.) önkormányzati rendelete

az étkezés térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2024. 04. 01

Sármellék Község Polgármestere 5/2020 (IV.1.) önkormányzati rendelete

az étkezés térítési díjak megállapításáról

2024.04.01.

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8., és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)–(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az étkezés térítési díjak megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §1 A rendelet hatálya kiterjed Sármellék község közigazgatási területén a szociális étkeztetést igénybe vevőkre, valamint a bölcsődei, óvodai és általános iskolai étkezőkre.

2. §2 Az önkormányzat által biztosított szociális étkezés igénybevételére irányuló kérelmet a polgármesternél kell benyújtani.

3. § (1) Az intézményi térítési díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az szociális étkeztetés személyi térítési díját a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi végrehajtásáról szóló 18/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet határozza meg.

4. § (1) Jelen rendelet 2020. április 1. napjával lép hatályba.

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sármellék Község Önkormányzata Képviselő- testületének 14/2013.(VIII.28.) rendelete az étkezés térítési díjak megállapításáról.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1. melléklet3

az 5/2020.(IV.1.) önkormányzati rendelethez

1. Igénylő által fizetendő

forint/fő/nap


Térítés

Áfa

Összesen

Ft

Ft

Ft

Óvodai ellátottak 4

881,-

238,-

1119,-

Bölcsődei ellátottak 5

898,-

243,-

1141,-

Tízórai (iskola) 6

224,-

60,-

284,-

Menza (iskola) 7

690,-

186,-

876,-

Uzsonna (iskola) 8

224,-

60,-

284,-

Napközi 9

1137,-

307,-

1444,-

Szociális étkeztetés 10

787,-

213,-

1000,-

2. Önkormányzati támogatás mértéke

Forint/adag

Ft

Óvodai ellátottak 11

444,-

Bölcsődei ellátottak 12

382,-

Tízórai (iskola) 13

143,-

Menza (iskola) 14

388,-

Uzsonna (iskola) 15

143,-

Napközi 16

674,-

Szociális étkeztetés 17

245,-

1

Az 1. § a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Óvodai ellátottak” sora a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Óvodai ellátottak” sora a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Bölcsődei ellátottak” sora a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Bölcsődei ellátottak” sora a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Tízórai (iskola)” sora a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Tízórai (iskola)” sora a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Menza (iskola)” sora a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Menza (iskola)” sora a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Uzsonna (iskola)” sora a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Uzsonna (iskola)” sora a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Napközi” sora a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Napközi” sora a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Szociális étkeztetés” sora a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Szociális étkeztetés” sora a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Óvodai ellátottak” sora a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Bölcsődei ellátottak” sora a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Tízórai (iskola)” sora a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Menza (iskola)” sora a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

15

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Uzsonna (iskola)” sora a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

16

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Napközi” sora a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

17

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Szociális étkeztetés” sora a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.