Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015(IX.30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2015. 10. 01Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete

7/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

2/2015. (III.18.) számú rendelet módosításárólAz Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2015.(III.18.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.


1.§. A R. 7. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.


2.§. Ez a rendelet 2015. október 1-től lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályon kívül kerül.

Gétye, 2015. szeptember 23


                 Talabér Lászlóné                                          Kovács Katalin

                 polgármester                                        jegyző

Kihirdetve:

Gétye, 2015. szeptember 30.
Kovács Katalin

jegyző         
Mellékletek