Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018(III.28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Hatályos: 2018. 04. 01

Gétye Önkormányzata Képviselő-testülete

3/2018.(III.28.)  önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2018. évi  költségvetéséről szóló


2/2018.(III.05.) önkormányzati rendeletének


m ó d o s í t á s á r ó l


Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2018.(III.05.)  önkormányzati rendeletét /továbbiakban: Ör/ az alábbiak szerint módosítja:


1.§. (1) Az Ör. 7. számú mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul:


I. Szociális étkeztetés térítési díja :

                                           
Jövedelem kategóriák

(nyugdíjminimum


Térítési díj kiszállítással

Ft

2018. április 1-től

       150 % alatt

237 Ft+ÁFA/ellátási nap

     150 – 300 %                  

     Között

273 Ft+ÁFA/ellátási nap

     300 % felett

333 Ft+ÁFA/ellátási nap 2 §.  Ez a rendelet 2018. április 1-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályon kívül kerül.


Gétye, 2018. március 14.Talabér Lászlóné                                                                 Kovács Katalin

polgármester                                                                        jegyzőKihirdetve:

Gétye, 2018. március 28.Kovács Katalin

jegyző