Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018(IV.25.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 1/2017.(III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2018. 04. 26

Gétye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító

1/2017. (III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2017.(III.09.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.

1.§. A módosítással a R. 2. §-a módosul:

                              Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege

                                            47.146.385 Ft eredeti előirányzatról

                                            49.341.676 Ft-ra, majd

                                            54.594.676 Ft-ra módosul.

ezen belül a működési célú bevételek és kiadások összege

                                            47.666.241 Ft eredeti előirányzatról

                                            51.979.931 Ft-ra, majd

                                            57.120.043 Ft-ra módosul.

a felhalmozási célú bevételek és kiadások összege

                                            5.159.762 Ft-ról

                                            8.732.465 Ft-ra módosul.


  1. a bevételeken belül

a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 74.146 Ft-tal csökkent,

a működési cél költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2.778.101 Ft-tal növekedett,

az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 248.739 Ft-tal csökkent,

a felhalmozási célú önkormányzati támogatások 750.000 Ft-tal,

az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1.677.703 Ft-tal,

a közhatalmi bevételek  24.000 Ft-tal,

a működési bevételek 147.381 Ft-tal,

a működési célú átvett pénzeszközök 198.700 Ft-tal növekedett.


  1. a működési célú kiadásokon belül

személyi juttatások678.232 Ft-tal

a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó273.579 Ft-tal

dologi kiadások612.674 Ft-tal

egyéb működési célú támogatások áht-n belül35.179 Ft-tal

egyéb nem intézményi ellátások0 Ft-tal

egyéb működési támogatások áht-n kívül2.768.100 Ft-tal

emelkedik.

                              tartalékok előirányzata                                                                        1.202.548 Ft-tal

                              csökkent.

                              A családi támogatások előirányzata                                                          6.000 Ft-tal

                              növekedett.


2.§. Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályon kívül kerül.

Gétye, 2018. április 24.                 Talabér Lászlóné                                              Kovács Katalin

                    polgármester                                                        jegyző 


Kihirdetve:

Zalaapáti, 2018. április 25.Kovács Katalin

jegyző

Mellékletek